Skugga

Skärande bearbetning med hög automationsgrad

Men en ständigt uppdaterad maskinpark utför vi skärande bearbetning i de flesta material, från plast till titan. Vi gör alla program och stimuleringar i CAD/CAM-program.

Den höga automationsgraden ger oss en stor flexibilitet, där vi kan göra allt från enstycks-detaljer till stora serier. Den moderna maskinparken gör också att vi får kortare ledtider och en mer kostnadseffektiv tillverkning, som både vi och våra kunder tjänar på.