Skugga

Plåtbearbetning göteborg

Konstruktion & ritningsframtagning

Vi kan hjälpa till med konstruktion, beräkning och ritningsframtagning med 3D-underlag. I AutoPol får vi fram plåtbockningsprogram till kantpress samt program för laserskärning. Vi använder GibbsCAM som är ett CAM-system avsett för våra styrda fräsar och svarvar. Solidworks är ett 3D-CAD-program som vi använder för konstruktion och filhantering typ .iges, .sat, .dgw med flera.

Skärande bearbetning

Vår skärande bearbetning består av svarvning och fräsning med 2, 3, 4 och 5 axlar. Vi gör alla program i CAD/CAM-program. Där sker en 3D-programmering och simulering för att kontrollera att verktygsbanan är korrekt. På så sätt får vi kortare ledtider och en mer kostnadseffektiv tillverkning. Vi utför även manuell svarvning och fräsning.

Plåtbearbetning

Plåtbearbetning utförs med laser, stans och klipp. Programmering och simulering görs i CAD-program, vilket innebär kortare ledtider och kostnadseffektiv tillverkning.

Precisionsmätning

Vi utför precisionsmätning med mätarm och mätmaskin.

Plåtbockning

Vi erbjuder plåtbockning i kantpressar med 6-axliga stopp. Plåtbockning kan göras från 3D-modell.

Svetsning

Eliasson & Lund har en komplett svetsverkstad med båg-, mig-, tigsvetsning samt lödning i alla material.

Pressning av plåt

Vi har egen verktygstillverkning för djupdragning och pressning av plåt.

Rörbearbetning

Vi utför rörbockning, ändbearbetning, ändformning samt verktygstillverkning.

Rörskärning med laser

Vi utför laserskärning i rör, såväl runda, fyrkantiga som rektangulära.

Ytbehandling

Vi erbjuder ytbehandling och värmebehandling av alla material.